Stavba Nýřany – Heřmanova Huť

Jedná se o revitalizaci stávající trati, její elektrifikaci a zavedení evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Trať bude využívána zejména pro příměstskou vlakovou dopravu ve spádové oblasti Plzně.

Harmonogram

V roce 2023 očekáváme vydání územního rozhodnutí. Aktuálně probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. Realizace se předpokládána v letech 2025 až 2027.