Stavba Plzeň – Stod

Modernizace začíná v Plzni, kde odbočuje ze stávající trati do Nýřan. Trať povede z větší části ve zcela nové trase a bude plně dvojkolejná. Možná navrhovaná rychlost jízdy bude 200 km/h a celková délka stavby bude činit 21,3 km. Součástí stavby bude i nová zastávka Líně, nové umístění zastávek Zbůch, Chotěšov u Stoda a rekonstrukce železniční stanice Stod.

Harmonogram

V roce 2023 očekáváme vydání územního rozhodnutí. Aktuálně se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Realizace projektu je předpokládána v letech 2026 až 2028.