ČSN EN ISO 50001:2019

Správa železnic, státní organizace, v roce 2017 zavedla a certifikovala systém managementu hospodaření s energií podle normy ISO 50001, která podporuje celosvětovou poptávku po efektivním hospodaření s energií. Smyslem této normy je systematické a neustálé zlepšování energetické hospodárnosti a zvyšování energetické účinnosti.

Každý rok od zavedení Systému managementu hospodaření s energií probíhaly v organizaci dozorové audity vedené nezávislou mezinárodně uznávanou certifikační společností United Registrar of Systems Czech, s.r.o., které ověřovaly správné zavedení systému a plnění požadavků normy ISO 50001.

Po uplynutí tříleté platnosti certifikátu tedy v roce 2020, proběhl re-certifikační audit. Recertifikační audit byl veden již dle revidované verze normy ISO 50001, která přinesla mnohé změny.

Správa železnic, státní organizace, znovu úspěšně certifikovala nastavení Systému managementu hospodaření s energií, který byl upraven dle požadavků revidované normy, a získala tak Certifikát – Osvědčení o systému řízení hospodaření s energií organizace v souladu s ČSN EN ISO 50001:2019 platný na další tři roky.  

Kontaktní osoba v rámci systému managementu hospodaření s energií podle normy ISO 50001

Bc. Aleš Surý – vedoucí oddělení hlavního energetika

Files to download

Osvědčení o systému řízení organizace, který je v souladu s ČSN EN ISO 50001 2019 (367.5 kB) pdf
Energetická politika Správy železnic, státní organizace.pdf (158.2 kB) pdf