Organizační struktura

Aparát

Jméno Funkce
Ing. Libor Tkáč, MBA ředitel Oblastního ředitelství Brno
Ing. Vladimír Šiške náměstek pro provoz infrastruktury
Ing. Jan Kroupa, MBA náměstek pro techniku
Ing. Tomáš Černík náměstek pro řízení provozu
JUDr. Marcela Mazalová náměstek pro obchodní a správní činnosti

Odborné správy

Jméno Funkce
Ing. Libor Koňák přednosta Správy elektrotechniky a energetiky
Jaromír Horáček přednosta Správy mostů a tunelů
Ing. Martin Glabasňa přednosta Správy pozemních staveb
Ing. Zdeněk Homola přednosta Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno
Ing. Václav Mrtka přednosta Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava
Bc. Luboš Vrána přednosta Správy tratí Brno
Ing. Milan Tůma přednosta Správy tratí Jihlava

Provozní obvody

Jméno Funkce
Ing. Martin Vejmělka přednosta provozního obvodu Brno
Ing. Miroslav Novotný přednosta provozního obvodu Břeclav
Ing. Miroslav Novotný přednosta provozního obvodu Jihlava

Organizační schéma

Files to download

Organizační struktura OŘ Brno (88.6 kB) pdf