Přejít k obsahu

Správa železnic a fondy EU

Jedním ze základních úkolů Správy železnic je rozvoj a modernizace železniční dopravní cesty. K financování této činnosti využívá také fondy Evropské unie.

Do roku 2002 byly pro modernizaci železniční dopravní sítě využívány předvstupní fondy Phare a Phare CBC.

V období 2003–2004 dnešní Správa železnic pokračovala v realizaci velkých železničních projektů mezinárodního významu, spolufinancovaných z předvstupního finančního nástroje ISPA, a zároveň začala s přípravou a realizací projektů nových.

Po vstupu České republiky do EU pokračovalo spolufinancování těchto projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Financování probíhá v několikaletých cyklech, tzv. programových obdobích, která trvají 7 let, a čerpání finančních prostředků se uskutečňuje prostřednictvím operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Od 1. ledna 2021 bylo zahájeno programové období 2021–2027.