VRT Haná

Rozvoj infrastruktury pro Rychlá spojení má podobně jako na ostatních tratích různé horizonty přípravy rozdílných typů infrastruktury. V úseku Brno hl. n. – Přerov je připravována série staveb, které mají za úkol přidat druhou kolej a celkově zmodernizovat konvenční trať. Maximální rychlost vlaků bude 200 km/h.
Mapa VRT Haná
Ve fázi studie proveditelnosti je prověřována možnost výstavby také vysokorychlostní trati v tomto úseku (VRT Haná). Smyslem prověření je zajistit případnou dodatečnou kapacitu v dlouhodobém horizontu. Nová trať může poskytnout více prostoru pro narůstající počet vlaků v okolí Brna na dnes modernizované trati a zároveň zajistit další zkrácení cestovních dob pro expresní spoje na páteřní trase Praha – Ostrava. Výrazně také zkrátí cestovní doby na trase Brno – Olomouc, a to až na cca 30 minut.
 

Rychlé spojení:   

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava – Polsko

Úsek: 

Brno hl. n./Brno-Vídeňská – Prosenice

Délka: 

XX km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Zahájení stavby: 

po roce 2040

Uvedení do provozu: 

po roce 2045

Stavebně je případná VRT navrhována jako novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS.

Aby bylo možné široké využití VRT různými vlaky a byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost provozu, je součástí VRT hned několik napojení na běžnou železniční síť:

  • ve směru Olomouc z jihu i severu pro trvalý provoz dálkových spojů obsluhujících toto město i vlaků, které mezi Prahou a Olomoucí využijí stávající železniční koridor,
  • ve směru Nezamyslice pro nouzové využití v případě mimořádnosti a pro zajištění údržby trati.

mapa VRT Haná