VRT Moravská brána II

Vysokorychlostní železnice v úseku Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov je součástí důležitého spojení České republiky a Polska. Trať výrazně navýší kapacitu železnice v regionu, zkrátí jízdní doby mezi Ostravou, Brnem, Vídní, Prahou a dalšími městy u nás i v zahraničí. VRT Moravská brána II bude podobně jako navazující úsek sloužit výhradně osobní dopravě. Pozitivní přínos ovšem zaznamená i doprava nákladní, a to díky přesunu části dálkových spojů z vytíženého koridoru na novou vysokorychlostní trať. Rádi byste se o tomto úseku dozvěděli více podrobností? Na této stránce jsou uvedeny všechny aktuální informace.
VRT Moravská brána II
 

Rychlé spojení:   

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava – Polsko

Úsek: 

Prosenice – Ostrava-Svinov

Délka: 

cca 45 km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Územní rozhodnutí: 

předpoklad 2023

Zahájení stavby: 

předpoklad 2025

Uvedení do provozu: 

předpoklad 2029

 

VRT Moravská brána II bude dvoukolejná trať, elektrifikovaná střídavou napájecí soustavou a zabezpečená jednotným evropským systémem ETCS.

Spolehlivá železnice 21. století

Na trase ve směru do stanice Ostrava-Vítkovice vznikne sjezd, který umožní plynulé propojení VRT se současnou infrastrukturou. Využívat jej budou vlaky dálkové i regionální dopravy směřující do jižní části Ostravy, Havířova či Českého Těšína. Důležitý je také pro případ mimořádných událostí. V obvodu ŽST Ostrava-Vítkovice vznikne údržbová základna, která bude sloužit k servisu celého úseku VRT Moravská brána.

Při přípravě stavby je brán velký zřetel na chráněnou krajinnou oblast Poodří, kterou bude trasa procházet. Tomu je přizpůsobeno vedení trati i volba technického řešení šetrného k přírodě.


VRT Moravská brána II

Aktuální stav přípravy stavby

Které konkrétní kroky Správa železnic nyní realizuje a které připravuje pro nejbližší období, je znázorněno v harmonogramu níže.

Schéme fáze přípravy VRT