Videa

Na téma přípravy vysokorychlostní trati Moravská brána I mezi Prosenicemi a Hranicemi na Přerovsku připravila Správa železnic sérii reportáží, které se tomuto projektu věnují ze všech stran a úhlů pohledu. Přibližujeme, jak vysokorychlostní tratě vypadají, co je potřeba pro jejich výstavbu, proč vysokorychlostní tratě naše země potřebuje a s čím se potýkají projektanti při přípravě VRT. Podívejte se!