Soutěžní zadání

Soutěž o návrh byla vyhlášena jako anonymní, jednofázová, otevřená, architektonicko-urbanistická.

Soutěžní zadání bylo rozdělené na dvě části,  projektovou a ideovou.

 

Projektová část soutěžního návrhu

Koncepce urbanistického, architektonického, technického, dopravního, environmentálního a krajinářského řešení:

 • objektu Terminálu;
  • přístupu na nástupiště a zastřešení nástupiště;
  • parkovacího domu, parkoviště, stanoviště trolejbusů a autobusů, taxi a odstavu kol, včetně všech souvisejících komunikací, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu terminálu;
  • veřejného prostranství a sadových úprav v areálu terminálu a jeho začlenění do krajiny;
 • Estakády:
  • most VRT velkého rozpětí přes dálnici D1;
  • navazující estakáda přes exit 112 dálnice D1 mezi mostem VRT a terminálem;
 • Souvisejících objektů:
  • související technické infrastruktury v rozsahu řešeného území;
  • silničního napojení Terminálu v rozsahu řešeného území;
  • technologických objektů dráhy (VRT i konvenční).

Ideová část soutěžního návrhu

Koncepce urbanistického, architektonického, technického, dopravního, krajinářského a environmentálního řešení možného funkčního a prostorového využití zastavitelného i nezastavitelného území v širším řešeném území (rozvinutí potenciálu projektové části), včetně související technické infrastruktury.

Termíny soutěže

23. 8. 2023 Vyhlášení soutěže
7. 9. 2023 Prohlídka soutěžního místa
15. 1. 2024 Odevzdání soutěžních návrhů
únor 2024 Hodnoticí zasedání komise

 

Kompletní zadání včetně všech příloh je k dispozici na profilu zadavatele