Přejít k obsahu

Soutěžní zadání

Soutěž o návrh byla vyhlášena jako anonymní mezinárodní jednofázová otevřená architektonicko-urbanistická. Soutěžní zadání bylo rozdělené na dvě části, projektovou a ideovou.

Projektová část soutěžního návrhu

Koncepce urbanistického, architektonického, technického, dopravního a krajinářského řešení:

 • objektu Terminálu;
 • zastřešení a přístupu na nástupiště;
 • parkovacího domu, parkoviště, stanoviště autobusů, taxi a odstavu kol, včetně všech souvisejících komunikací, zpevněných a nezpevněných ploch;
 • silničního mostu přes koridor VRT a silnici číslo III/10163 do Horoušan (v části od stávajícího mostu přes dálnici D11, v prostoru železničního koridoru a Terminálu, až po napojení na nové komunikace navazující na D11);
 • veřejného prostranství a sadových úprav v okolí těchto staveb a jejich začlenění do krajiny;
 • související technické infrastruktury.
   

Ideová část soutěžního návrhu

Koncepce urbanistického, architektonického, technického, dopravního a krajinářského řešení:

 • silničního napojení Terminálu komunikacemi vedoucími k dálnici D11 na Exit 8 a Exit 11 (plánovaný);
 • možného funkčního využití a prostorového uspořádání zastavitelného i nezastavěného území v širším řešeném území (rozvinout potenciál projektové části);
 • související technické infrastruktury.
   

Termíny soutěže

7. 9. 2020 Vyhlášení soutěže
31. 11. 2020 Odevzdání soutěžních návrhů
9. 12. 2020 Hodnoticí zasedání komise