Ostatní

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla neodpovídá požadavkům 21. století. Na letiště by měla vést vysokorychlostní železnice.

Výstavba vysokorychlostní železnice by vyžadovala kompletní přesun kolejí do nové stopy, což si vzhledem k husté zástavbě dotčeného území nelze představit. Proto zvolil investor realistickou variantu v podobě modernizace stávající trati s vybudováním odbočky na letiště. Traťová rychlost nesmí být vnímána jako jediný relevantní parametr. Daleko podstatnější je zajištění spolehlivého dopravního spojení s letištěm do 30 minut.

Pro všechny by bylo výhodnější, kdybychom na letiště dotáhli metro.

Železnice oproti metru nabízí vyšší rychlost, kapacitu, komfort a nižší investiční náklady. Modernizace navíc zlepší dopravní obslužnost pro Kladno a okolní aglomeraci. Investici je třeba vnímat jako spojení dvou důležitých a významově rovnocenných projektů: napojení letiště na železnici a zajištění moderní hromadné dopravy pro největší středočeské město.

Kolejová doprava na letiště není potřeba, stávající spojení je dostatečné.

Cestující se do autobusů na letiště nevejdou již nyní, v oblasti hromadné dopravy je situace kritická. Kolejové napojení mají všechna důležitá evropská letiště a s ohledem na předpokládaný budoucí nárůst letecké dopravy bude naprosto nezbytné i v Praze.

O železnici na letiště se pořád se jen hodně mluví, stavět se nikdy nezačne.

Výstavba železnice na letiště začala v polovině roku 2017 zahájením rekonstrukce Negrelliho viaduktu. U ostatních úseků probíhá projektová příprava a složité povolovací procesy.

Na letiště povede vysokorychlostní železnice, tj. rychlodráha.

Větší část trati vede v zástavbě, dosažení vysokorychlostních parametrů tedy není možné. S tím souvisí i nesprávně užívaný termín „rychlodráha“. Ve skutečnosti půjde o modernizovanou příměstskou železnici. I tak se však cestující dostanou z letiště do centra a naopak do 30 minut. Takovou dopravní infrastrukturou se může pochlubit málokteré město v Evropě.

Vlaky budou na letiště odbočovat ze stanice Jeneček.

Varianta vybraná Ministerstvem dopravy počítá s vybudováním odbočky na letiště ze stanice Praha-Ruzyně přes zastávku Praha-Dlouhá Míle. Odbočka na letiště ze stanice Jeneček je v plánu až v rámci projektu tzv. zaokruhování trati.

Modernizovaná trať výrazně zasáhne do území hlavního města Prahy.

V úseku přes Letnou, Dejvice a Ořechovku až do stanice Praha-Veleslavín bude trať z velké části zahloubena do země, což po dokončení stavby trvale zlepší životní podmínky občanů Prahy.