Modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště

Aktuální stav

Začala realizace stavby.

Popis stavby

Celá stavba zapadá do urbanistické studie Bubny-Zátory. Jedná se o modernizaci úseku Bubny – Výstaviště, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován. Z velké části bude umístěn na mostní estakádě. Součástí stavby je modernizace železniční stanice Praha-Bubny, která se posune jižně směrem ke stanici metra Vltavská. V úseku vznikne nová železniční zastávka Praha-Výstaviště. Součástí stavby je též nová lávka s přístupem do Stromovky. Ke zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy přispěje zrušení přejezdu v Bubenské ulici.

Přínosy

  • ve stanici Praha-Bubny přímý přestup na metro linky C (stanice Vltavská) a tramvaj
  • zlepšení dopravní obslužnosti území díky nové zastávce Praha-Výstaviště
  • vedení trati po estakádě – odstranění bariéry pro nový rozvoj území
  • subtilní přemostění ulice Dukelských hrdinů (zachování dominantního postavení Průmyslového paláce)
  • nové propojení Veletržní a Dělnické ulice
  • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území


Hlavní součásti

  • modernizace stávající železniční stanice Praha-Bubny (čtyřkolejná s jedním ostrovním a dvěma bočními nástupišti napojenými na níže položené vstupní vestibuly)
  • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati v délce cca 1,3 km
  • zřízení nové zastávky Praha-Výstaviště
  • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími