Modernizace trati Praha-Ruzyně – Kladno

Aktuální stav

Máme pravomocné územní rozhodnutí. Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace pro provádění stavby.

Popis stavby

Jedná se o modernizaci úseku Ruzyně – Kladno, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován. Návrh obsahuje dvě železniční stanice, a to Hostivice a Jeneč, dále čtyři zastávky – Hostivice-Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno a Pletený Újezd. Zastávka Hostivice- Jeneček je plánována pouze pro trať Praha-Smíchov – Hostivice – odbočka Jeneček (– Rudná u Prahy). Zastávky Hostivice-Jeneček a Pletený Újezd jsou navrženy nově, zastávka Malé Přítočno se bude nacházet v jiné poloze náhradou za zrušenou stanici Unhošť. Velká většina železničních přejezdů bude zrušena a nahrazena mimoúrovňovými kříženími. Součástí vybraných železničních stanic bude výstavba parkovišť typu P+R.

Přínosy

 • parkoviště P+R, dohromady téměř 1100 parkovacích míst (Hostivice – 450, Jeneč – 250, Malé Přítočno – téměř 400)
 • bezbariérový přístup
 • nový rozvoj přilehlých oblastí
 • zlepšení dopravní dostupnosti Prahy pro studenty a zaměstnance
 • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území
 • rozvoj cyklistické infrastruktury
   

Hlavní součásti

 • modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati mezi západním okrajem Prahy a Kladnem, vybudování druhé koleje
 • nahrazení přejezdů mimoúrovňovým křížením
 • modernizace železniční stanice Hostivice a Jeneč s návazností na P+R
 • nahrazení železniční stanice Unhošť zastávkou Malé Přítočno a návaznost na P+R
 • zřízení nové zastávky Pletený Újezd