Modernizace trati Praha-Veleslavín – Praha-Ruzyně

Aktuální stav

Je odevzdaná dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá příprava tendru na dokumentaci pro stavební povolení. 

Popis stavby

Jedná se o modernizaci úseku Veleslavín – Ruzyně, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován. Součástí stavby je i výstavba nové železniční stanice Praha-Veleslavín. Její podoba vzešla z mezinárodní architektonické soutěže. Železniční stanice bude přímo napojena na stanici metra Nádraží Veleslavín. Dále dojde k výstavbě nové zastávky Praha-Liboc a modernizaci stanice Praha-Ruzyně. Projekt navíc počítá se zrušením všech železničních přejezdů.

Přínosy

 • ve stanici Praha-Veleslavín přímý přestup na metro linky A
 • snížení hluku a vibrace z železnice
 • nová protihluková opatření
 • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území
 • zrušení železničních přejezdů a nová mimoúrovňová křížení
 • parkové úpravy a nové zázemí pro cetující
 • koordinace stavby s plánovanou cyklostezkou v úseku Praha - Kladno
 •  

Hlavní součásti

 • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati
 • rozšíření stávajícího drážního tělesa tak, aby vyhovovalo dvoukolejnému profilu
 • obnovení zastávky Praha-Liboc
 • zahloubení stanice Praha-Veleslavín
 • posun stanice Praha-Ruzyně do nové polohy za křížení s Drnovskou ulicí
 • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími
   

Architektonická soutěž na stanici Praha-Veleslavín

Na konci roku 2019 vybrala mezinárodní porota vítězný návrh architektonické soutěže na stanici Praha-Veleslavín a doporučila jej k realizaci. Investor zvolil toto řešení poprvé v historii. Vítězný návrh účelně řeší železnici v návaznosti na metro i její další přímé vazby na okolí. Vybrané prvky navíc budou použity jako jednoticí design v dalších stanicích a zastávkách trati Praha – Kladno.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 22 návrhů. Autory toho vítězného jsou Dalibor Hlaváček a Zuzana Kučerová z pražského studia idhea architekti. Dynamický tvar budovy i její konstrukce jsou inspirovány rychlostí vlakové dopravy. Hlavním cílem architektů bylo zajistit logickou a jednoduchou provázanost nádraží s pěší, cyklistickou, veřejnou hromadnou a automobilovou dopravou.

Důležitým prvkem návrhu jsou ekologické aspekty s ohledem na měnící se klima městského prostředí. Budova i její okolí jsou navrženy tak, aby přirozeně zadržovaly vodu a vytvářely prostředí pro rozmanité ekosystémy. Součástí konceptu je využití vzrostlých stromů, zelených střech, popínavých rostlin, přirozených průsaků, akumulace a znovuvyužití dešťové vody.