Novostavba trati Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla

Aktuální stav

Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení a je požádáno o územní rozhodnutí. 

Popis stavby

Jedná se o novostavbu dvoukolejné elektrifikované trati v úseku Ruzyně – Letiště Václava Havla. Jestliže od Buben do Ruzyně vlaky míří k západu, nyní se otočí o 90 stupňů k severu a budou sledovat trasu Pražského okruhu D0. V místě jeho křížení s dálnicí D7 na Slaný a Chomutov vznikne rozsáhlý přestupní terminál Dlouhá Míle. Jeho těžištěm bude železniční zastávka v otevřeném zářezu, nad níž budou umístěny zastávky meziměstských i příměstských autobusů. V jejich okolí vznikne parkoviště P+R s uvažovanou kapacitou přes 1000 osobních aut při úrovňovém parkování, popř. až 2000 aut při vybudování parkovacích domů. Z Dlouhé Míle se dvoukolejná trať stočí k terminálům 1 a 2 ruzyňského letiště.

Přínosy

  • napojení mezinárodního letiště na železnici
  • dopravní terminál Praha-Dlouhá Míle s P+R parkovištěm a s přímými přestupy na tramvaj a autobus (až 2000 parkovacích míst - parkovací domy budou samostatnou investiční akcí hl. m. Prahy) 
  • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území


Hlavní součásti

  • vybudování nové podzemní stanice Praha-Letiště Václava Havla
  • novostavba dvoukolejné trati v délce 5,5 km v úseku Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla
  • vybudování nové zastávky Praha-Dlouhá Míle s návazností na P+R
  • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími
     

Dopravní terminál Dlouhá Míle

V místě křížení Pražského okruhu s dálnicí D7 vznikne rozsáhlý přestupní terminál Dlouhá Míle. Jeho těžištěm bude železniční zastávka v otevřeném zářezu. Nad ní budou umístěny zastávky meziměstských i příměstských autobusů a v jejím okolí vznikne parkoviště P+R s uvažovanou kapacitou přes 1000 osobních aut při úrovňovém parkování, popřípadě až 2000 aut při vybudování parkovacích domů.

Napojení trati na Letiště Václava Havla

Z Dlouhé Míle se dvoukolejná trať stočí k terminálům 1 a 2 ruzyňského letiště a ve vlastním areálu před terminály se zanoří pod zem do koncové stanice se dvěma kusými kolejemi obklopujícími jediné ostrovní nástupiště. Z něj se cestující dostanou pomocí podchodů k oběma terminálů, přičemž zejména přístup do terminálu 2 bude velmi krátký.