Novostavba žst. Praha-Letiště Václava Havla

Aktuální stav

Je požádáno o územní rozhodnutí  a zpracovává se dokumentace pro provádění stavby.

Popis stavby

Jedná se o novostavbu dvoukolejné elektrifikované trati v oblasti Letiště Václava Havla. Ve vlastním areálu před terminály se zanoří pod zem do koncové stanice se dvěma kusými kolejemi obklopujícími ostrovní nástupiště. Z něj se cestující dostanou podchody k oběma terminálům, zejména přístup do terminálu 2 bude velmi krátký. Stavba prošla revizí architektury a je úzce koordinována se záměry Letiště Praha.

Přínosy

  • napojení mezinárodního letiště na železnici
  • přímý přestup z vlaku do terminálů letiště
  • snížení intenzity automobilové dopravy


Hlavní součásti

  • vybudování nové podzemní železniční stanice Praha-Letiště Václava Havla
  • nové zázemí pro cestující a dopravce
  • moderní architektura