Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Aktuální stadium

Realizace stavby se blíží ke konci. V červnu 2020 byl obnoven železiční provoz. 

Přínosy

  • citlivá rekonstrukce historicky cenné památky
  • možnost využití mostních oblouků pro zřízení kaváren, galerií či dalších kulturních prostor
  • dílčí zvýšení traťové rychlosti ze současných 40 na 60 km/h


Hlavní součásti

  • celková rekonstrukce nosné konstrukce
  • zajištění dostatečného prostoru na viaduktu pro výhledové rozmístění návěstidel, přestavníků, výstroje kolejových obvodů a kolektoru pro související kabelizaci
  • obnova novodobějších přemostění Bubenského nábřeží a Pernerovy ulice
  • nové mostní konstrukce přes Křižíkovu ulici a ulici Prvního pluku


Zajímavost

Negrelliho viadukt byl zprovozněn v roce 1850 jako historicky první pražský železniční most přes Vltavu a v současné době je druhým nejstarším dochovaným mostem přes řeku v Praze. Do roku 1910 byl nejdelší v Evropě a dosud je to nejdelší železniční most ve střední Evropě.

Stavba s ohledem na stáří mostu zahrnuje kompletní rozebrání a opětovné postavení některých původních mostních kleneb a pilířů. Projektová dokumentace počítala s rozebráním 14 kamenných kleneb zejména na ostrově Štvanice, ale po odkrytí zásypů bylo rozhodnuto o rozebrání další čtveřice a navíc jedné železobetonové klenby. Všechny práce probíhají pod bedlivým dozorem památkářů. Každý kámen je očíslován, a pokud je to možné, vrací se zpět na své místo. Nové kameny jsou na stavbu dodávány z kamenolomu v saské Pirně.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu