Studie zaokruhování železničního spojení Letiště Václava Havla

Aktuální stav

Připravuje se záměr projektu.

Popis stavby

Jedná se o novostavbu dvoukolejné elektrifikované trati v úseku odbočka Jeneček – Letiště Václava Havla. Skoro v celé trase povede v hloubeném železničním tunelu. Za účelem snížení nákladů se prověřuje i jednokolejná varianta. 

Přínosy

  • možnost budoucího rozšíření systému tratí bez zmaření prací na nyní budovaných stavbách
  • návaznost na existující stavby
  • přímé napojení Kladna na letiště (bez nutnosti přestupu ve stanici Praha-Ruzyně)
  • přímé napojení pražského hlavního nádraží na letiště (přes stanice Praha-Smíchov a Hostivice)
  • přímé spojení s centrem Prahy


Hlavní součásti

  • Hloubený tunel
  • Kolejový rozplet (napojení trati na Kladno a na Prahu).