Historie Buštěhradské dráhy

Koleje spojují Prahu s Kladenskem již od roku 1831, kdy se po nich vydali koně se dřevem z křivoklátských lesů ke koncové stanici před Píseckou bránou pražského opevnění. Nádraží v Dejvicích je tak nejstarší železniční stanicí současné Prahy. Nepříliš prosperující koňka nikdy nebyla prodloužena do svého plánovaného cíle v Plzni, v roce 1863 ji společnost Buštěhradské dráhy jen s dílčími směrovými přeložkami přestavěla pro lokomotivní provoz a o pět let později ji prodloužila do Buben. Postupný nárůst dopravy vedl k výstavbě několika dalších stanic, ale na zdvoukolejnění uvažované již od 19. století dodnes nedošlo.