Rozvoj Letiště Václava Havla

Letiště Václava Havla je největším letištěm České republiky a skutečnou branou do Evropy a celého světa. Letiště zaznamenalo po roce 1990 významný nárůst počtu přepravených osob, hranice dvou milionů dosáhlo v roce 1993, hranice 10 milionů v roce 2005 a dosavadní vrchol 17,8 milionu cestujících zaznamenalo v roce 2019. Všichni cestující se ale musí i nadále přepravovat mezi letištěm a Prahou či dalšími městy po silnici pomocí automobilů a autobusů.

Cesta na letiště a z letiště tak již nyní neodpovídá aktuálním požadavkům na moderní dopravu – z hlediska komfortu, rychlosti, spolehlivosti ani kapacity. V kontextu prognóz do budoucna, počítajících s dalším dramatickým nárůstem letecké dopravy a počtu cestujících, a také v souvislosti s plánovanými investicemi na letišti lze pak kolejové napojení letiště označit za naprosto nezbytné, abychom dokázali udržet krok s vyspělou Evropou.