Projektová příprava

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

Vítězem kategorie Projektová příprava je aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí, která je podkladem pro výběrové řízení na zhotovení modernizace a dostavby stanice Praha Masarykovo nádraží. Hlavními znaky stavby je rozšíření kolejiště ze sedmi na devět kolejí s delšími a širšími nástupišti a zajištění nového pěšího propojení mezi ulicí Na Florenci, východními konci nástupišť a křižovatkou Hybernské a Opletalovy ulice. Nosnou myšlenkou celé aktualizace byla náhrada dříve uvažovaného podchodu pod kolejištěm za platformu nad přístřešky. Přístupy na ni budou po širokých schodištích v kombinaci s eskalátory a výtahy.

Dodavatel: SUDOP PRAHA a.s.