Rekonstrukce a opravy železničních tratí

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice

Vítězem kategorie Rekonstrukce a opravy železničních tratí je sanace nestabilních náspů zemního tělesa na problematickém úseku mezi Hájkem a Dalovicemi na trati z Chebu do Chomutova, kde došlo v roce 2018 k sesuvu trati. Cílem bylo zamezit dalším technickým problémům, které by v tomto zhruba kilometrovém úseku mohly opět zastavit železniční dopravu, a obnovit původní rychlost vlaků. Proto došlo k odtěžení nestabilního drážního tělesa, následně se provedla stabilizace podloží a vybudování nového vyztuženého tělesa náspu. Současně se vyměnila mostní konstrukce na 181. kilometru.

Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s.