Modernizace železničních stanic a uzlů

Rekonstrukce žst. Letohrad

Vítězem kategorie Modernizace železničních stanic a uzlů je rekonstrukce železniční stanice Letohrad. Díky realizaci projektu se zvýšila kapacita dopravní cesty a snížil hluk od projíždějících vlaků. Přínosem je i zkrácení jízdních dob a úspora provozních nákladů. Proběhla rekonstrukce stávajícího kolejiště a trolejového vedení, postavil se podchod pro cestující pod celým nádražím a také nové ostrovní nástupiště. Všechna nástupiště jsou nyní bezbariérová, přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí a pro cestující s kočárky zajišťují výtahy. V rámci rekonstrukce se také zmodernizovaly nedaleké železniční přejezdy.

Zhotovitel: Společnost Rekonstrukce žst. Letohrad (Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Elektrizace železnic Praha a.s.)