Modernizace železničních stanic a uzlů

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Vítězem kategorie Modernizace železničních stanic a uzlů je druhá stavba rekonstrukce železničního uzlu Přerov. Předmětem stavby byla celková přestavba výhybny Dluhonice a navazujícího traťového úseku do Prosenic včetně přesmyku. V rámci stavby byly odstraněny oba železniční přejezdy v Dluhonicích, které nahradily lávka pro pěší a silniční nadjezd. Hlavním smyslem stavby bylo především zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, stejně jako zvýšení bezpečnosti provozu, například právě zrušením stávajících přejezdů. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku. Opravily se také železniční mosty a propustky, v nezbytném rozsahu prošly úpravami elektrická zařízení včetně osvětlení dopravny (výhybny) v Dluhonicích. Práce se týkaly rovněž zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a trakčního vedení.

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s., S u b t e r r a a.s., STABAG Rail a.s. a GJW Praha spol. s r.o.