Projektová příprava

Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov

Vítězem kategorie Projektová příprava je projekt na kompletní rekonstrukci stanice Praha-Smíchov v úseku od konce mostu přes Vltavu pod Vyšehradem po krajní výhybku radotínské části stanice. V rámci projektu se počítá s rekonstrukcí železničního svršku a spodku, nástupišť, podchodů a všech technologických provozních souborů a stavebních objektů. Navržena je nová konfigurace kolejových rozvětvení na obou koncích stanice, postaví se čtvrté nástupiště, prodlouží podchody a přepojí trať Praha-Smíchov – Hostivice z obvodu společného nádraží do obvodu osobního nádraží.

Dodavatel: SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP EU a.s.