Modernizace železničních stanic a uzlů

Modernizace železniční stanice Praha-Vysočany (v rámci optimalizace úseku Mstětice - Praha-Vysočany)

Vítězem kategorie Modernizace železničních stanic a uzlů je přestavba stanice Praha-Vysočany, která je součástí optimalizace trati mezi touto stanicí a Mstěticemi. V rámci realizace projektu se změnila konfigurace kolejiště, nově jsou zde dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště plně bezbariérově přístupné s výškou nástupní hrany 550 mm nad kolejí. Cestující se na ně dostanou díky kombinaci pevných schodišť, eskalátorů a výtahů. Nástupiště jsou navíc propojena dalším podchodem z ulic Krátkého a bratří Dohalských. Původní nádražní budova se zbourala a nahradila ji nová odbavovací hala, která vznikla v úrovni rozšířeného podchodu z Paříkovy ulice.

Dodavatel: Subterra a.s., OHLA ŽS a.s., EUROVIA CS a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.