Projektová příprava

VRT Moravská brána I. + II.

Vítězem kategorie Projektová příprava je příprava jednoho z úseku budoucí VRT Moravská brána, která je projekčně rozdělena na tři celky. Prostřední část, Moravská brána I, začíná u Prosenic, kde naváže na vysokorychlostní tratě od Olomouce a Přerova. Bude kopírovat stávající tratě, aby minimalizovala další rozdělování krajiny a aby co nejlépe zapadla do okolí. Na trase bude ležet tunel Slavíč, nejdelší tunel VRT Moravská brána. V Hranicích pak vznikne pětimostí – technicky náročná stavba, kde se potkají koleje vysokorychlostní tratě, propojení všech tratí a přeložka stávající železnice. Pro vysokorychlostní spoje, které do Hranic nebudou zajíždět, bude vysokorychlostní trať pokračovat dál, u dálnice D1 pak na ni naváže úsek VRT Moravská brána II vedoucí do Ostravy. Od začátku projektu Správa železnic a projektanti společnosti AFRY projednávají vedení vysokorychlostní trati se samosprávami, obyvateli, spolky a dotčenými orgány. V reakci na jejich cenné podněty a připomínky doznal technický návrh řady změn tak, aby se podařilo najít kompromis.

Dodavatel: AFRY CZ s.r.o., ÅF-Infrastructure AB a SAGASTA s.r.o.

Vítězem kategorie Projektová příprava je také příprava novostavby vysokorychlostní tratě v úseku Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov. Ta se s délkou 45 kilometrů stane historicky jednou z nejrozsáhlejších dopravních staveb Moravskoslezského kraje. V návaznosti na trasu VRT je navrženo množství propustků, ekoduktů, mostních objektů a estakád. Zejména estakády a mosty velkých délek se budou výrazně opticky uplatňovat v krajině svým unikátním řešením. Nutnost překonání dálnice D1 a stávající železniční tratě při zachování propustnosti krajiny pro zvěř a vodu volá po inovativních řešeních několika úrovňových konstrukcí. Například v blízkosti obce Jistebník je navrženo křížení ve třech úrovních. Nedaleko Studénky je navržena tunelová galerie v délce 620 metrů. Klade se důraz na minimalizaci zásahů ve volné krajině při maximálním využití stávající infrastruktury. Za spolupráce samospráv se hledá citlivé řešení pro umístění stavby.  

 Dodavatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. , SUDOP BRNO, spol. s r.o. a METROPROJEKT Praha a.s.