Harmonogram

Studie se v prvním roce přípravy soustředí na shromáždění ponětů a sestavení širokého vějíře možných řešení. V druhém roce bude navrhovat a prověřovat různé varianty, z nichž v roce 2023 vzejde doporučený návrh. Takový je harmonogram práce na studii proveditelnosti Železničního uzlu Praha (ŽUP).

Od širokého vějíře k vybrané variantě

Projektový tým bude postupovat od shromáždění všech teoreticky možných konceptů, ze kterých vzejdou reprezentanti určitých typů dopravního nebo technického řešení. Na jejich základě pak vznikne přibližně deset předběžných variant, u nichž prověříme a porovnáme provozní model na straně nabídky i poptávky, a to spolu se zjednodušeným technickým řešením.

schéma

Nadějné výsledky pak zformují pětici návrhových variant, kde projektový tým připraví plnohodnotné technické a dopravní řešení, vypracuje přepravní prognózu v dopravním modelu a prověří průchodnost z pohledu životního prostředí a ekonomické efektivity. Po další optimalizaci návrhu se dostaneme k doporučenému výslednému řešení, které dokáže nejlépe naplnit cíle studie.

Harmonogram zpracování studie a akcí pro veřejnost

Harmonogram