Historie výpravní budovy

Kromě rekonstrukce celého železničního uzlu Pardubice se nyní začíná rekonstruovat i výpravní budova, která je nemovitou kulturní památkou. Práce proto budou provedeny s péčí, kterou si tato významná stavba zaslouží. Na základě technického stavu objektu a jeho současného i budoucího funkčního využití se rekonstrukce celé budovy rozdělila na dvě etapy – první (již probíhající) se zaměří na opravu střední části objektu a výškovou budovu, druhá pak na nádražní halu společně s východním a západním křídlem.

Rozsáhlý komplex pardubického nádraží vznikl v rámci poválečné obnovy města, kdy bylo původní nádraží během náletů na konci 2. světové války z velké části poničeno. Nové osobní nádraží v Pardubicích mělo nahradit právě bombardováním těžce poškozenou původní stanici. Na vítězném návrhu se podíleli architekt Karel Řepa (žák Josifa Plečnika a autor mnoha významných staveb nejen v Pardubicích), Karel Kalvoda a specialista na dopravní stavby Josef Danda (autor nádraží v Chebu, Ostravě-Vítkovicích, Lovosicích, Klatovech a spoluautor odbavovací haly pražského hlavního nádraží). Budova nádraží byla projektována ve druhé polovině 40. let a realizována v letech padesátých jako odraz meziválečného funkcionalismu. Stavební práce trvaly do roku 1958. První vlak přijel 1. května 1958 ve 14:30, slavnostně vyzdobená souprava tím zahájila provoz nádraží. Architektura je přísně geometrická s mnoha detaily jak v interiéru, tak v exteriéru stavby. To je právě jeden z důvodů, proč je nádraží v Pardubicích památkově chráněno a v rámci jakýchkoliv oprav a rekonstrukcí je důležité původní design a architektonický ráz zachovat. Památkové prvky této budovy jsou při úpravách vzorkovány a jsou předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče a vlastníka autorských práv v souladu s platnou legislativou.

Mezi hlavní architektonické prvky patří typické keramické obklady stěn, keramické obklady na fasádě, mozaiky na podlahách, umělecké mozaiky na stěnách, okenní rámy a zasklení, zámečnické výrobky, sklobetonové dělicí stěny a mnohé další.

Architektonické prvky původní restaurace a kinosálu budou v rámci rekonstrukce rovněž zachovány .   

Zajímavosti k mozaikám

Na opravě uměleckých mozaik na stěnách haly se budou podílet restaurátoři. Celá realizace bude mít restaurátorský dozor a všechny prvky se vzorkují.  

Kratší stěny vzdušné haly zdobí rozměrné barevné mozaiky s náměty kosmu, zvěrokruhu a drážní turistiky.

Na východní stěně haly je provedena náročná celoplošná mozaika se světlou plochou Československa na šedozeleném pozadí. Ve světlé ploše jsou barevně provedeny stylizované významné architektonické historické památky spojené komunikacemi a vyznačenými uzly významných měst.

Pod mapou se nachází červenobílá růžice, nad ní pak dva erby spojené ratolestí – vlevo je znak Pardubic, vpravo pernštejnský zubr na zlatém poli, dole páska s nápisem Pardubice.

Pod erby a nápisem jsou uvedeni jako autoři projektu Dr. Ing. arch. Josef Danda a Akad. arch. Karel Řepa. 

foto mozaikyfoto mozaiky

Na opačné západní stěně byla provedena celoplošná mozaika s centrálně umístěnými hodinami. Představuje abstraktně stylizovanou hvězdnou oblohu se znameními zvěrokruhu a velkým glóbem. Hodiny mají výrazný design s číslicemi na kovových prstencích. 

foto hodinfoto hodin 
Zajímavosti k obnově restaurace

Prostory restaurace a rychlého občerstvení v přízemí střední části budovy budou uvedeny do původní podoby z doby výstavby a bude obnoven jejich provoz. Rekonstrukce restaurace, renovace mozaiky a žulových květinových záhonů bude co nejvíce odpovídat původním prvkům. Například jednotlivé chybějící kousky mozaiky na podlahách a na sloupech budou doplněny z tvarových a barevných replik původní keramické mozaiky, budou odborně očištěny a renovovány. Do interiéru restaurace se vrátí původní květinové záhony. Obklad bude tvořen replikami původních materiálů. Žulové květinové záhony kolem venkovní terasy jsou památkově hodnotným detailem a budou také obnoveny.

Vizualizace restaurace