Revitalizace tratě z Bludova do Jeseníku výrazně zlepšila její parametry

15.11.2016

Ruda nad Moravou, 15. listopadu 2016 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila revitalizaci trati v úseku Bludov – Jeseník. Hlavním přínosem projektu je především zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdních dob. Revitalizace přispěla také ke zvýšení bezpečnosti, jízdního komfortu a provozní spolehlivosti trati.

„Pro cestující jsou největší odměnou zejména nově vybudovaná nástupiště s bezbariérovým přístupem a zrychlení dopravy v tomto úseku. Například mezi Bludovem a Hanušovicemi bylo možné díky stavebním úpravám zvýšit traťovou rychlost z původních 65-75 km/h až na 100 km/h,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Součástí projektu byla rekonstrukce železničního svršku a spodku, mostů a propustků, staničního a traťového zabezpečovacího zařízení a železničních přejezdů. Na trati bylo také zavedeno dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení z dispečinku v Šumperku.

Výraznou proměnou prošly železniční stanice Ruda nad Moravou a Bohdíkov a také šest zastávek: Bludov-Lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, Raškov a Hanušovice-Holba, kde byla vybudována nová nástupiště s bezbariérovým přístupem, nové osvětlení, rozhlas a přístřešky. Přístup cestujících na nástupiště v železničních stanicích nyní zajišťuje centrální přechod, který vede od výpravních budov do čela nástupišť. Hlavní část prací skončila letos v listopadu, úplné ukončení stavby je plánováno na květen příštího roku.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou síť TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem projektu je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

Zhotovitelem stavby s názvem Revitalizace trati Bludov – Jeseník je společnost EUROVIA CS, a.s. Jedná se o fázovaný projekt, přičemž fáze I byla schválena ke spolufinancování z OP Doprava v programovém období 2007–2013. U fáze II byla předložena žádost o spolufinancování z OP Doprava v programovém období 2014–2020. Předpokládané celkové investiční náklady činí 993 690 156 Kč bez DPH. Příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti dosáhne 773 692 825 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Název stavby Revitalizace trati Bludov – Jeseník
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.
Termín zahájení 06/2015
Termín dokončení 05/2017
Celkové náklady stavby 993 690 156 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 773 692 825 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf