Bezpečnější, rychlejší a pohodlnější cestování vlakem čeká cestující na trati z Brna do Uherského Hradiště

29.06.2016

Slavkov u Brna, 29. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry na celkem třech úsecích železniční trati vedoucí z Brna do Uherského Hradiště, která je součástí tzv. Vlárské dráhy. Hlavním cílem těchto projektů bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.


Realizovány byly tyto projekty:

Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina
Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně)
Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice

V rámci projektů byly provedeny úpravy železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů, propustků a železničních přejezdů. V úsecích odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina a Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně) bylo díky zlepšení jejich parametrů možné zvýšit traťovou rychlost až na 100 km/h.

„Realizace stavebních prací na frekventované trati Brno – Uherské Hradiště přispěla především ke zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti provozu. Cestující potěší i zkrácení jízdních dob a možnost pohodlnějšího a bezpečnějšího pohybu na upravených nástupištích,“ shrnul přínosy staveb generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Všechny uvedené projekty výrazně přispějí ke zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem bude zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina činily 383 647 912 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 292 390 865 Kč. Zhotoviteli stavby byly společnosti OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně) činily 599 073 931 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 452 657 656 Kč. Zhotoviteli stavby byly společnosti Subterra a.s., OHL ŽS, a.s., a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice činily 1 024 805 059 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 793 188 021 Kč. Zhotoviteli stavby byly společnosti OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s.

Národní financování všech uvedených projektů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Název stavby Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s.
Termín zahájení 9/2015
Termín dokončení 12/2015
Celkové náklady stavby 383 647 912 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 292 390 865 Kč
Název stavby Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně)
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Subterra a.s.
OHL ŽS, a.s.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Termín zahájení 9/2015
Termín dokončení 5/2016
Celkové náklady stavby 599 073 931 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 452 657 656 Kč
Název stavby Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s.
Termín zahájení 8/2015
Termín dokončení 2/2016
Celkové náklady stavby 1 024 805 059 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 793 188 021 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf