Přechod na dálkové řízení tratí v Plzeňském kraji

25.01.2018

Nedávno revitalizovaná trať z Rokycan do Nezvěstic je vůbec první regionální dráhou na síti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která je dálkově ovládána z Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Praha. Předběhla tak dokonce i část 3. koridoru z Rokycan do Chebu, jejíž zapojení do zmíněného pracoviště se nyní začíná realizovat.


Provoz mezi Rokycany a Nezvěsticemi se už od podzimu 2016 řídí z CDP Praha. Stalo se tak současně se zapojením elektronického zabezpečovacího zařízení, které se instalovalo v rámci revitalizačních prací. Jedná se o vůbec první regionální trať řízenou na dálku z pracoviště na pražské Balabence.

Ze stejného místa se rovněž od roku 2016 dálkově ovládá traťový úsek z Berouna (mimo) po Rokycany (včetně). Už nyní se začíná připravovat rozšíření tohoto systému až do pohraniční přechodové stanice Cheb. SŽDC vybrala v závěru minulého roku zhotovitele stavby, kterým se stala společnost AŽD Praha. Akce reaguje i na novou stavbu staničního zabezpečovacího zařízení v uzlu Plzeň a na budování Ejpovického tunelu v úseku Rokycany – Plzeň. Je proto rozdělena do dvou etap v návaznosti na dokončování zmíněných rozhodujících staveb.

Jako zajímavost lze uvést, že trať z Plzně do Chebu byla od roku 1967 vůbec první dálkově ovládaná v tehdejším Československu. V rámci optimalizačních prací, které se zahájily v roce 2007, došlo k výměně reléového zabezpečovacího zařízení za elektronické. I to byl jeden z kroků k budoucímu zapojení modernizovaných částí třetího koridoru do centrálního pracoviště v Praze. Tento způsob řízení provozu přitom přináší řadu výhod, jako jsou zejména lepší využití infrastruktury při provážení vlaků, operativní rozhodování v rámci řízení dopravy, centralizace diagnostiky technologií nebo řešení návazností na digitální systémy GSM-R či ETCS.

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf