SŽDC zahájí další významné investiční akce

04.12.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje ve zlepšování parametrů drážní infrastruktury. Dnes bylo schváleno vypsání dalších šesti soutěží na stavby, jejichž celkové investiční náklady přesáhnou 13 miliard korun. Už za pár měsíců by tak měla začít například modernizace koridorových úseků z pražského Smíchova do Černošic a ze Soběslavi do Doubí u Tábora.


„Ve všech případech jde o stavby s náklady přesahujícími jednu miliardu korun. To svědčí o jejich významu pro zlepšování stavu české železnice. Potěšitelný je především fakt, že se budou modernizovat také páteřní tratě. Zatímco v případě prací na sever od Soběslavi půjde o jeden z posledních úseků čtvrtého koridoru, který dosud neprošel přestavbou, práce na jihozápadě hlavního města naopak odstartují tolik potřebnou modernizaci velmi frekventované trati podél řeky Berounky,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Významné budou ale i další stavby. Pro příměstskou dopravu v okolí metropole bude důležité zahájení postupné modernizace trati z Prahy do Lysé nad Labem. Práce mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem navážou na nedávno dokončenou rekonstrukci prvně jmenované stanice, jejich součástí bude rovněž komplexní rekonstrukce dvoukolejného železničního mostu přes Labe.


Přehled soutěžených staveb s uvedením celkových investičních nákladů:

  • Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, 4 miliardy Kč
  • Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo), 1,5 miliardy Kč
  • Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina, 1,8 miliardy Kč
  • Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009, 1,1 miliardy Kč
  • Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), 3,6 miliardy Kč
  • Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou, 1,6 miliardy Kč


Hlavním cílem modernizace úseku Soběslav – Doubí u Tábora je výstavba nové dvoukolejné přeložky, která bude znamenat zvýšení kapacity trati. Díky přeložce dojde ke zvětšení oblouků, což umožní maximální rychlost vlaků 160 km/h. Instalací moderního zabezpečovacího zařízení se současně zvýší bezpečnost provozu. Součástí stavby budou také přeložky pozemních komunikací druhé a třetí třídy a místních a polních cest.

Náplní optimalizace mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi je rekonstrukce celého dvoukolejného mezistaničního úseku. V rámci stavby bude zachována stávající stopa železniční trati, dojde však ke zvětšení poloměrů některých oblouků. Stěžejní most přes řeku Labe se komplexně zrekonstruuje na navrženou podplavnou výšku 5,25 m. Nosná konstrukce bude ve všech čtyřech polích nahrazena novou dvoukolejnou konstrukcí s průběžným štěrkovým ložem a dolní mostovkou. Traťový úsek v místě procházejícím městem Čelákovice bude od mostu směrem do zastávky Čelákovice-Jiřina opatřen protihlukovými stěnami s ohledem na plánované zvýšení rychlosti a kapacity trati. Maximální traťová rychlost bude nově 140 km/h pro klasické soupravy, vlaky s naklápěcími skříněmi budou moci jet až 150 km/h. 

Práce v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina budou zahrnovat úpravy geometrické polohy kolejí, které umožní odstranit lokální omezení rychlosti, zajistit dostatečnou kapacitu tratě a nahradit nevyhovující konstrukce a zařízení. Dále dojde k rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně umělých staveb. Součástí projektu je rovněž výstavba zabezpečovacího zařízení 3. kategorie.

Kompletní přestavbou projde také stanice Pačejov. Předmětem projektu je demolice stávajícího a výstavba nových nástupišť ve stanici (jednoho ostrovního jednostranného a jednoho vnějšího o délkách 120 m). Bezbariérový přístup k vlakům bude podchodem. Dále se provedou rekonstrukce částí mezistaničních úseků směr Horažďovice předměstí a Nepomuk, navíc vzniknou dvě nová boční nástupiště o délce 120 m na zastávce Kovčín. Instalací nových technologických zařízení se zvýší bezpečnost železničního provozu.

V případě traťového úseku Praha Smíchov (mimo) – Černošice půjde o optimalizaci v jeho stávající stopě. Součástí projektu je rovněž návrh mimoúrovňového křížení v Praze-Velké Chuchli. V rámci stavby bude kompletně zrekonstruována stanice Praha-Radotín. Součástí protipovodňových opatření v jejím okolí bude zrušení železničního přejezdu, který se nachází ve stanici na kolejovém rozvětvení směrem na Dobřichovice.

Ke zvýšení rychlosti dojde v nejbližší době na další části dvoukolejné železniční trati Hranice na Moravě – státní hranice ČR/SR, konkrétně v mezistaničním úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou. Součástí projektu je rovněž zřízení bezbariérového přístupu k nástupištím a instalace informačního systému. V celém dotčeném úseku se zrekonstruuje zabezpečovací zařízení a trakční vedení.