Diagnostikou jedoucích železničních vozidel bylo vybaveno 42 traťových úseků

10.11.2016

Praha, 10. listopadu 2016 – Správa železniční dopravní cesty zavedla systém diagnostiky jedoucích železničních vozidel na řadě traťových úseků. Projekt zahrnoval instalaci 42 nových indikátorů včetně vyhodnocovacích pracovišť a řídicího systému, jehož úkolem je z dlouhodobého hlediska a v návaznostech vyhodnocovat naměřené hodnoty. Hlavním cílem projektu bylo především zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu na železniční síti.„Projekt se skládal ze dvou dílčích částí, které tvořily jeden celek systému. Jednalo se o instalaci indikátorů a řídicího systému těchto indikátorů. Důležitým přínosem instalace bylo především zvýšení bezpečnosti drážní dopravy včasným odhalením horkých ložisek, brzd, obručí a plochých kol,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý. 

Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti TEN-T. Realizací stavby bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Mezi další pozitivní dopady patří snižování zpoždění vlaků následkem pozdě odhalené nebo neodhalené závady, snížení počtu požárů kolem tratí, menší opotřebovávání kolejnic a ostatních součástí železničního svršku a zamezení lomů kolejnic.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Diagnostika jedoucích železničních vozidel včetně řídicího systému činily 500 468 092 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 391 829 837 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli stavby byly společnost Diagnostika jedoucích železničních vozidel, kterou tvořily společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., STARMON s.r.o. a Sdružení Řídící systém, které tvořily společnosti OLTIS Group a.s. a STARMON s.r.o.

 

Název stavby Diagnostika jedoucích železničních vozidel včetně řídicího systému
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Elektrizace železnic Praha a.s.
STARMON s.r.o.
Sdružení Řídící systém – OLTIS Group a.s. a
STARMON s.r.o.
Termín zahájení 7/2015
Termín dokončení 11/2016
Celkové náklady stavby 500 468 092 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 391 829 837 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf