Cestování vlakem na trati Hradec Králové – Trutnov je rychlejší a bezpečnější

28.03.2017

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila revitalizaci železniční trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov. Největším přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti, zlepšení jízdního komfortu a zvýšení rychlosti železniční dopravy.


V rámci stavby byly provedeny úpravy železničního svršku a spodku, mostů, propustků a technologických zařízení s ohledem na požadovanou traťovou rychlost, která se místy zvýšila až na 120 km/h. Stavbaři také zrekonstruovali železniční stanice a zastávky. Cestující ocení pohodlnější
a bezpečnější nástup do vlaku ze zvýšených nástupišť.

Součástí stavby byla také úprava přejezdových zabezpečovacích zařízení. Železniční přejezdy, které byly dosud vybaveny pouze výstražným křížem, byly doplněny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie včetně kabelizace bylo zřízeno  mezi Předměřicemi nad Labem a Smiřicemi a také v úseku Česká Skalice – Starkoč – Červený Kostelec – Malé Svatoňovice, kde nahradilo telefonický způsob dorozumívání.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem projektu je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a zajištění větší plynulosti železniční i silniční dopravy v uvedeném úseku.

Projekt s názvem Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov byl výrazně podpořen finančními prostředky z Evropské unie. Jednalo se o fázovaný projekt, kdy I. fáze projektu byla spolufinancována v rámci OPD 2007–2013 a fáze II v rámci OPD 2014–2020. Celkové náklady projektu (I. i II. fáze) činily 998 643 403 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro celou stavbu byl až do výše 802 728 373 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Název stavby Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel STRABAG Rail a.s.
Termín zahájení 06/2015
Termín dokončení 03/2017
Celkové náklady stavby 998 643 403 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 802 728 373 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf