Provoz na trati Jaroměř – Stará Paka je nyní bezpečnější a úspornější

06.12.2016

Dvůr Králové nad Labem, 6. prosince 2016 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila modernizaci zabezpečovacího zařízení na trati Jaroměř – Stará Paka. Cílem projektu bylo především zvýšení bezpečnosti provozu na železnici omezením vlivu lidského činitele a zavedením dálkového ovládání zabezpečovacích zařízení (DOZ).
„Stavební práce v úseku Jaroměř – Stará Paka byly přínosné z mnoha důvodů. Instalace dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení a další modernizace zlepšily operativní řízení, zvýšily bezpečnost trati a rovněž snížily její provozní náklady,“
shrnul přínosy stavby generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Předmětem projektu bylo zřízení moderních elektronických systémů v rámci zabezpečovacího zařízení 3. kategorie. Ty eliminují případné chyby lidského činitele a umožňují aplikovat nadstavbové systémy, které poskytují obsluhujícím provozním zaměstnancům komfort počítačového ovládání. Nový řídicí systém zajistil zkrácení provozních intervalů pro křižování vlaků ve stanicích a tím přispěl ke zkrácení jejich jízdních dob. Nově ovládá zabezpečovací zařízení dispečer z Jednotného obslužného pracoviště (JOP) ve Staré Pace.

Součástí stavby byla také úprava nástupišť a přístřešků v železničních stanicích i na zastávkách s cílem zabezpečit komfortní a bezbariérový přístup cestujících. Dále došlo k modernizaci osvětlení, které zajistí bezpečnost na nástupištích i v nočních hodinách. Instalace nového typu výhybek přispěla k významnému zvýšení bezpečnosti provozu a současně i komfortu při jízdě.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem DOZ trati Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo) činily 461 357 968 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 365 929 241 Kč. Národní financování projektu zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Název stavby DOZ trati Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel SDRUŽENÍ Jaroměř – Stará Paka:
Starmon  s.r.o.
AŽD Praha s.r.o.
SUDOP Praha a.s.
Termín zahájení 11/2014
Termín dokončení 12/2016
Celkové náklady stavby 461 357 968 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 365 929 241 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf