Vlaky na trati mezi Louny a Lovosicemi výrazně zrychlí, provoz bude také bezpečnější

12.06.2018

Správa železniční dopravní cesty v těchto dnech zahajuje revitalizaci trati Louny – Lovosice, reaguje tak na požadavky koncepce dopravy Ústeckého kraje. Po dokončení všech prací bude na této trati možné zavést spěšné vlaky z Loun do krajského města Ústí nad Labem, které je významným zdrojem pracovních příležitostí. Investice za téměř miliardu korun přinese nejenom zvýšení kapacity trati téměř o polovinu, ale především zkrácení jízdních dob vlaků a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

Po skončení revitalizace dojde ke zvýšení maximální traťové rychlosti z 60 až na 100 km/h, to přinese výrazné zkrácení jízdních dob vlaků z dnešních 76 na 50 minut jízdy. Zvýší se také propustnost trati, a to z aktuálních 37 až na 57 spojů denně. Vlaky se také na této jednokolejné trati nebudou po revitalizaci křižovat na nádraží v Košticích nad Ohří, ale nově v Radonicích nad Ohří, odpadne jim tak například dlouhý pobyt v Libochovicích.

„Od zkrácení jízdních dob vlaků si zejména slibujeme vyšší konkurenceschopnost proti autobusové dopravě. Nejrychlejší autobus dnes ujede cestu z Loun do Lovosic za jednu hodinu, čímž se železnice s jízdní dobou padesáti minut může stát pro řadu cestujících zajímavou alternativou,“ říká ředitel Stavební správy západ Petr Hofhanzl jako zástupce investora SŽDC.

Po dokončení stavby nebudou také muset vlaky zpomalovat před železničními přejezdy, které budou po rekonstrukci výrazně bezpečnější. Opraví se celkem 26 úrovňových křížení, některá dostanou nový povrch, další budou doplněna o výstražná světla a závory. Dalším významným bezpečnostním prvkem bude zřízení nového zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním z dispečerského pracoviště v železniční stanici Lovosice.

Změnami projedou i jednotlivá nádraží na trati. Například stanice Koštice nad Ohří se změní na zastávku, v Čížkovicích a Libochovicích vzniknou nová bezbariérová nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice, tedy ve výšce podlahy železničního vozu. Rekonstrukce čeká také zastávky Pátek, Křesín, Dubany a Libochovice město. Všechna nádraží budou vybavena novými přístřešky, osvětlením, staničním rozhlasem a informačním systémem pro nevidomé.

Stavební práce si od 30. května do 19. října vyžádaly výluky v úseku Libochovice – Louny. Následovat by měla další etapa, a to s vyloučením provozu mezi Lovosicemi a Libochovicemi v termínu od 20. října do 7. prosince. Přesné termíny výluk budou včas upřesněny. Cestující o nich budou informováni na vývěskách ve stanicích a zastávkách a také na webových stránkách dopravce.

Předpokládané celkové investiční náklady stavby dosahují 1 231 186 000 Kč. Akce je schválena ke spolufinancování z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může činit až 974 365 453 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele se stala Společnost Louny – Lovosice, jejímiž členy jsou STRABAG Rail, AŽD Praha a Swietelsky Rail CZ. S dokončením všech prací se počítá v srpnu příštího roku.

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf