Provoz na trati Újezdec u Luhačovic – Vlárský průsmyk je bezpečnější a úspornější

22.04.2016

Přerov, 22. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila modernizaci zabezpečovacího zařízení na trati Újezdec u Luhačovic – Vlárský průsmyk. Cílem projektu bylo vybudovat v tomto úseku kompletní dálkově ovládaný systém dispečerské a řídicí techniky.


„Stavební práce v úseku Újezdec u Luhačovic – Vlárský průsmyk jsou přínosné z mnoha důvodů. Instalace dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení a další modernizace zlepšily operativní řízení, zvýšily bezpečnost trati a rovněž snížily její provozní náklady,“ shrnul přínosy stavby generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Nový řídicí systém umožnil dálkově ovládat zabezpečovací zařízení na celém úseku z Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Díky moderní technice je také možné dálkově diagnostikovat jednotlivá technologická zařízení.

V rámci modernizace bylo nasazeno staniční zabezpečovací zařízení nejvyšší, tj. 3. kategorie. To kontroluje volnost jízdní cesty i současně zakázaných jízdních cest a návěstidla jsou závislá na poloze výhybek a výkolejek. Bez automatizace by na tyto podmínky musel dohlížet vyčleněný pracovník.  

Součástí stavby byla instalace nového vnitřního sdělovacího zařízení a kamerového systému. Stavbaři dále zrekonstruovali železniční svršek a částečně i železniční spodek v železniční stanici Bohuslavice nad Vláří. V ostatních stanicích na trati proběhly jen nezbytné stavební úpravy vyvolané změnami technologií. Rekonstrukci se podrobily také mosty ve stanici Bylnice.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průsmyk činily 247 829 653 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 188 582 388 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost SIGNALBAU a.s.

Název stavby DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Signalbau a.s.
Termín zahájení 7/2014
Termín dokončení 12/2015
Celkové náklady stavby 247 829 653 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 188 582 388 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf