Setkání s veřejností

mapa

Troubsko

Zástupci Správy železnic představili zástupcům obce Troubsko aktuální stav přípravy budoucí vysokorychlostní trati.
V rámci diskuse se řešila lokální témata týkající se navrhovaného vedení nové trati.