Aktuality

Aktuální postup stavebních prací v uzlu Pardubice

Stavební práce na modernizaci železničního uzlu Pardubice běží na plné obrátky. V současné době probíhá například rekonstrukce prvního a druhého nástupiště včetně zastřešení, pokládají se nové koleje a obnovuje trať v úsecích Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem, respektive Pardubice-Rosice nad Labem – Pardubice závodiště. Tato etapa skončí v polovině prosince 2021.

Součástí aktuálně probíhajících stavebních prací je také rekonstrukce příjezdového a odjezdového podchodu včetně nových výtahů a eskalátorů na 1. a 2. nástupiště. Realizuje se nové odvodnění, kanalizace a železniční spodek. Bude zrekonstruována příslušná část trakčního vedení.

V úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Pardubice závodiště se upravuje zemní těleso, budují nové opěrné a zárubní zdi. Součástí stavby jsou i nové mostní objekty, a to konkrétně ocelový most přes železniční koridor, dále mosty přes místní komunikaci a ulici U Trojice. Rovněž pokračují práce na novém mostě přes ulici 17. listopadu. Rekonstrukcí prochází i podchod pod železniční tratí spojující Sladkovského ulice s ulicí K Vinici.

Důležitými objekty ve stanici Pardubice hl. n. jsou nová provozní budova na kolejovém rozvětvení ve směru na Prahu a nová technologická budova na opačném konci ve směru na Českou Třebovou. Kromě toho se staví garáže, dílny a sklady, nová bude i budova spínací stanice. V předchozích etapách bylo zprovozněno provizorní zabezpečovací zařízení, které bude v provozu až do roku 2023.

Samostatným celkem je výstavba nového kabelovodu. Toto podzemní dílo v délce téměř tří kilometrů bude v budoucnu zabezpečovat prostor pro novou páteřní kabelizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Probíhá také výstavba nových okruhů napájení, zejména rozvodů 6 kV a 22 kV zahrnující rekonstrukci trafostanic TS1, TS2 a TS3 a rozvodů nového osvětlení stanice.

Dalšími pracemi realizovanými v roce 2021 jsou přeložky plynovodů, vodovodů a horkovodů, výstavba protihlukových stěn a úpravy oplocení.