Setkání s veřejností

Bořanovice

Další ze série schůzek, na kterých Správa železnic předává informace o novinkách a postupu přípravy vysokorychlostních tratí, proběhla v Bořanovicích. Odborníky z týmu VRT tentokrát přivítal pan starosta v obci Bořanovice.
Společně se projednávala témata týkající se aktuálního stavu technického řešení trati v této lokalitě. Následovala diskuse o požadavcích obce. Sesbíranými podněty se budou projektanti intenzivně zabývat při dalších přípravách.