Personalistika

Budoucím elektrikářům z Dobrušky jsme ukázali naše pracoviště

První letošní exkurzi uspořádalo naše hradecké oblastní ředitelství pro budoucí elektrikáře druhého ročníku ze Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií Dobruška.

Společně jsme nejprve navštívili zmodernizovanou trakční napájecí stanici v Týništi nad Orlicí, která slouží jako důležitý napájecí bod pro směry z Týniště nad Orlicí do Chocně a Hradce Králové.

Další zastávkou exkurze byla železniční stanice Pardubice. Zaměstnanci správy elektrotechniky a energetiky studentům představili nově vybudovanou trafostanici a pracoviště elektro dispečinku. Studenti si mohli prohlédnout vůz MVTV a dispečerské pracoviště uzlu Pardubice. Představená byla i práce na staničním zabezpečovacím zařízení, výhybce i návěstidle.

Věříme, že tato exkurze poskytla inspiraci o práci na železnici v elektro odvětví.
Marie Řeháková