Setkání s veřejností

Býčkovice, Vražkov

Další dodatečnou informační online schůzku uspořádala Správa železnic pro obce Býčkovice a Vražkov. Tématem byl aktuální stav přípravy vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan.

Obcím byl prezentován také postup další přípravy plánované novostavby vysokorychlostní tratě. Zástupci Správy železnic představili Studii proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany. Součástí schůzky byla diskuze o tématech týkajících se okolí obou obcí.