Setkání s veřejností

Chabařovice

Diskusi na téma příprava vysokorychlostní trati Praha – Ústí nad Labem – Drážďany vedli zástupci Správy železnic a představitelé Chabařovic.

Jednání bylo věnováno aktuálnímu stavu příprav a také obavám, které zástupci města mají. Přítomní odborníci z týmu VRT vysvětlili nejasnosti, které při setkání zazněly, a také zodpověděli všechny dotazy.