Setkání s veřejností

Chabařovice, Chlumec, Krupka

Správa železnic uspořádala setkání v lokalitě stavby budoucí VRT Praha – Drážďany pro zástupce obcí Chabařovice, Chlumec a Krupka.
Zástupci obcí vyslechli prezentaci o aktuálním stavu přípravy projektu Nového železničního spojení do Drážďan. V rámci diskuze vznesli několik dotazů k lokálnímu řešení navrhovaného vedení nové trati.