Aktuality

Další krok k vlaku na letiště: Správa železnic a Letiště Praha koordinují společné záměry

V rámci přípravy projektu modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla Praha Správa železnic úzce spolupracuje a koordinuje své záměry s Letištěm Praha. V prosinci za tím účelem společnosti uzavřely dvě důležité smlouvy.

Konkrétně byly podepsány Smlouva o společném záměru a Smlouva o sdružení sektorových zadavatelů, které umožní společně připravovat a koordinovat jednotlivé projekty výstavby kolejového napojení na území Letiště Praha s ohledem na specifika infrastruktury letiště.   

Smlouvy se konkrétně týkají koordinace projektu výstavby Zaokruhování železničního spojení na letiště do trati Praha – Letiště Václava Havla Praha – Kladno, který zajišťuje Správa železnic, s projektem rozšíření Terminálu 2 a příslušných pojezdových letištních ploch (tzv. APRON D2), který připravuje Letiště Praha.

Podrobnosti se dočtete zde