Aktuality

28.12.2020
Další krok k vlaku na letiště: Správa železnic a Letiště Praha koordinují společné záměry
V rámci přípravy projektu modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla Praha Správa železnic úzce spolupracuje a koordinuje své záměry s Letištěm Praha. V prosinci za tím účelem společnosti uzavřely dvě důležité smlouvy.
27.11.2020
Správa železnic bude pokračovat v rozvoji jižní tunelové varianty pod Střešovicemi
Správa železnic učinila důležitý krok v přípravě modernizace železniční tratě z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla. Na základě závěrů posudků na nejvhodnější variantu tunelové trasy pod pražskými Střešovicemi, které vypracovali tým Ruhrské univerzity v Bochumi, zástupci České geologické služby a specialista na vibrace Milan Brož, se rozhodla pokračovat v přípravě jižní varianty tunelu mezi Dejvicemi a Veleslavínem.
14.10.2020
Při přípravě trati na letiště postupujeme zcela transparentně
Správu železnic kontaktoval zástupce Nadačního fondu proti korupci v souvislosti s přípravou nové trati na letiště, konkrétně mezi Prahou-Dejvicemi a Prahou-Veleslavínem a zpracování posudků na tunelové řešení. Nadace fondu proti korupci Správě železnic adresovala tři dotazy, na které jsme odpověděli písemně a odpovědi zveřejňujeme i zde:
13.10.2020
Správa železnic zveřejnila znalecké posudky
Správa železnic v rámci zpracování veřejně prospěšné stavby Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo) zadala pro úsek Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín expertům z německé univerzity v Bochumi zpracování znaleckých posudků na jednotlivé varianty vedení nové trati.
11.08.2020
Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)
Železnici napříč největším městem ve středních Čechách čeká už brzy velká proměna.
17.07.2020
Správa železnic prověří možnost zrušení všech přejezdů mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem
25.05.2020
Správa železnic stojí za projektem Zelené radiály
22.05.2020
Přípravné práce na úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín pokračují
05.03.2020
Setkání s občany Prahy 6
Správa železnic pokračuje v intenzivní diskuzi s obyvateli dotčených oblastí v rámci nejnáročnějšího úseku připravované železnice na letiště mezi Dejvicemi a Veleslavínem. V úterý 3. března 2020 zasedla pracovní skupina pro úsek Dejvice – Veleslavín za účasti zástupců Hlavního města Prahy, MČ Praha 6, investora, projektanta, veřejnosti a organizátorů petice proti střešovickým tunelům. Zástupci Správy železnic prezentovali informace přednesené na jednání zastupitelstva MČ Praha 6 v únoru letošního roku.
20.02.2020
Prezentace z vystoupení Správy železnic na jednání zastupitelstva MČ Praha 6