Aktuality

27.05.2021
Správa železnic a ČMZRB budou spolupracovat na propojení letiště s centrem Prahy
Správa železnic a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) uzavřely Memorandum o spolupráci při identifikaci a přípravě projektů v oblasti železniční infrastruktury. Pilotním projektem bude propojení Letiště Václava Havla s centrem Prahy železnicí.
23.04.2021
Pokročili jsme v přípravě novostavby trati Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla
Poslední stupeň projektové přípravy, kterým je dokumentace pro stavební povolení, zbývá vytvořit před zahájením novostavby trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo). Právě na zhotovitele této dokumentace nyní Správa železnic vypisuje veřejnou zakázku. Její součástí bude i digitální model stavby (BIM). Samotná realizace traťového úseku by měla začít za tři roky. Součástí stavby je i železniční zastávka Praha-Dlouhá Míle včetně záchytného parkoviště P+R a autobusového terminálu.
19.04.2021
Příprava novostavby stanice Praha-Letiště Václava Havla vstupuje do finální fáze
Poslední stupeň projektové přípravy, kterým je dokumentace pro stavební povolení, zbývá vytvořit před zahájením novostavby stanice Praha-Letiště Václava Havla. Právě na zhotovitele této dokumentace nyní Správa železnic vypisuje veřejnou zakázku. Její součástí bude i digitální model stavby (BIM). Samotná realizace stanice, která bude umístěná v podzemí, by měla odstartovat za tři roky.
01.03.2021
Správa železnic vybrala zhotovitele přípravné dokumentace pro přímé spojení ruzyňského letiště s Kladnem
Správa železnic uzavřela smlouvu o dílo s dodavatelem záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu, která umožní přímé spojení Letiště Václava Havla s Kladnem. Za částku 27,27 milionu korun je zpracuje společnost tvořená firmami SAGASTA, AFRY CZ a AF-Infrastructure AB. Stavební práce by měly proběhnout v letech 2023 až 2025, celkové investiční náklady budou známy po dokončení záměru projektu.
28.12.2020
Další krok k vlaku na letiště: Správa železnic a Letiště Praha koordinují společné záměry
V rámci přípravy projektu modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla Praha Správa železnic úzce spolupracuje a koordinuje své záměry s Letištěm Praha. V prosinci za tím účelem společnosti uzavřely dvě důležité smlouvy.
27.11.2020
Správa železnic bude pokračovat v rozvoji jižní tunelové varianty pod Střešovicemi
Správa železnic učinila důležitý krok v přípravě modernizace železniční tratě z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla. Na základě závěrů posudků na nejvhodnější variantu tunelové trasy pod pražskými Střešovicemi, které vypracovali tým Ruhrské univerzity v Bochumi, zástupci České geologické služby a specialista na vibrace Milan Brož, se rozhodla pokračovat v přípravě jižní varianty tunelu mezi Dejvicemi a Veleslavínem.
14.10.2020
Při přípravě trati na letiště postupujeme zcela transparentně
Správu železnic kontaktoval zástupce Nadačního fondu proti korupci v souvislosti s přípravou nové trati na letiště, konkrétně mezi Prahou-Dejvicemi a Prahou-Veleslavínem a zpracování posudků na tunelové řešení. Nadace fondu proti korupci Správě železnic adresovala tři dotazy, na které jsme odpověděli písemně a odpovědi zveřejňujeme i zde:
13.10.2020
Správa železnic zveřejnila znalecké posudky
Správa železnic v rámci zpracování veřejně prospěšné stavby Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo) zadala pro úsek Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín expertům z německé univerzity v Bochumi zpracování znaleckých posudků na jednotlivé varianty vedení nové trati.
11.08.2020
Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)
Železnici napříč největším městem ve středních Čechách čeká už brzy velká proměna.
17.07.2020
Správa železnic prověří možnost zrušení všech přejezdů mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem