Aktuality

Správa železnic zahájila průzkum trhu potřebný k výběru PPP koncesionáře

Průzkum trhu, tzv. market sounding, realizuje Správa železnic s konsorciem zajišťujícím externí poradenské služby k problematice PPP projektů (partnerství veřejného a soukromého sektoru). Průzkum začal 12. 6. 2024, kdy byli osloveni potenciální partneři pro budoucí spolupráci, a potrvá až do 27. června 2024.

Jeho cílem je informovat o projektu železničního spojení hlavního města Prahy s Letištěm Václava Havla Praha, představit financování části projektu formou PPP a získat od zájmových subjektů zpětnou vazbu. Výsledky průzkumu se využijí k co nejlepšímu nastavení soutěžních kritérií pro výběr koncesionáře. Základní rysy soutěže budou potenciálním zájemcům představeny na podzim 2024 při investorské konferenci.

O využití PPP při výstavbě části železničního spojení z Prahy na Letiště Václava Havla rozhodla vláda v srpnu 2023 podle výsledků studie proveditelnosti prokazující výhodnost tohoto způsobu financování. Jedná se o pilotní projekt PPP, na jehož základě bude vyhodnocena efektivita fungování modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru pro další infrastrukturní železniční projekty.