Setkání s veřejností

Dolní Měcholupy a Dubeč

11.12. 2023 - Obyvatelé městské části Dolní Měcholupy a Dubeč se sešli s odborníky ze Správy železnic, kteří se věnují přípravám vysokorychlostní tratě v úseku VRT Praha.

Na začátku veřejného setkání byla účastníkům představena prezentace o projektu VRT a přínosech, které přinese České republice a hlavnímu městu. Následně byl prezentován časový plán projektu a také možnosti, jak se do něj může veřejnost zapojit. Během diskuse s hosty byly klíčovými tématy zvažovány možnosti průchodu tratě přes území městských částí, byla akcentována nutnost zachování průchodnosti území a význam lokality kolem Hostavického potoka. Městská část Praha Dolní Měcholupy preferuje úplné zahloubení tratě a zmínila nutnost koordinace s dalšími dopravními stavbami v území. Vzhledem k tomu, že projektové práce jsou teprve na začátku, nebyla vedena diskuze o konkrétních návrzích, které budou teprve předloženy, ale spíše se zaměřovala na obecné principy.

Soubory ke stažení

2023-12-11_Praha Dubeč a Dolní Měcholupy.pdf (7.6 MB) pdf