Setkání s veřejností

Domašov, Javůrek, Říčky, Zálesná Zhoř, Lesní Hluboké

Zástupci Správy železnic představili aktuální stav přípravy VRT Vysočina I. fáze v Domašově. Spolu s místním starostou se jednání zúčastnili také představitelé obcí Javůrek, Říčky, Zálesná Zhoř a Lesní Hluboké.

Tématem setkání bylo představení aktuálního stavu příprav DÚR v úseku Velká Bíteš – Brno hl. nádraží. Následovala debata nad vedením trati v této lokalitě a také diskuse všech účastníků o procesních krocích. Následovat bude další úzká spolupráce se starosty při přípravě VRT.